AANMANING ONTVANGEN VAN DEBITA?

Heeft u een aanmaning ontvangen uit naam van Debita? U kunt op onze site via iDeal betalen of u kunt het gehele openstaande bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL27 RBRB 0943 5876 11 met vermelding van het dossiernummer bij de omschrijving. Mocht u het niet eens zijn met de factuur dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 085 047 0007. Ook kunt een schriftelijk bezwaar aantekenen en opsturen naar ons postadres. Ook al dient u een bezwaar in, dan bent u nog steeds verplicht het openstaande bedrag voor de vervaldatum van de factuur aan ons over te maken. Wanneer uw bezwaar gegrond is, zal het bedrag binnen enkele dagen terug naar uw rekening overgemaakt worden.

Wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan een betalingstermijn, kan dit leiden tot een vervelende situatie voor u als particulier of bedrijf. Debita is gerechtigd om zonder voorafgaande waarschuwing een gerechtelijke procedure te starten. U zal na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn binnen enkele dagen een dagvaarding ontvangen. Hierin zal staan dat u gedaagd wordt om voor de rechter te verschijnen in een rechtbank bij u in de buurt. De zaak zal afgehandeld worden door de kantonrechter waarvoor u zich zal moeten verantwoorden waarom u aan de verschillende voorafgaande sommaties en aanmaningen geen gehoord hebt gegeven. Wanneer de rechter onvoldoende bewezen vindt dat u in het recht stond niet te betalen, zal u niet alleen alsnog het openstaande bedrag plus wettelijke rente moeten betalen, maar ook de proceskosten van het gehele proces (met een minimum van 350 tot vele duizenden euro’s).

Wanneer u onvoldoende vermogen hebt om het openstaande bedrag en de proceskosten te betalen, zal een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op alle mogelijke middelen om de rekening alsnog te vereffenen. Dit beslag kan gelegd worden op loon, uitkering, bank- en girorekening, maar ook op roerende en ontroerende zaken. Ook wanneer u niet thuis bent heeft een gerechtsdeurwaarder het recht zich met behulp van een sleutelmaker en politie toegang te verschaffen tot uw huis en beslag te laten leggen op daar aanwezige spullen krachtens artikel 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

U kunt online betalen met onze iDeal betaaloptie.