Een Incassotraject bestaat uit twee onderdelen : De incasso procedure (minnelijke fase) en het gerechtelijke traject.

Eerste herinnering
Voordat een rekening bij het incassobureau of de deurwaarder belandt, zijn er vaak al een aantal kansen geweest voor de debiteur om de rekening te betalen. Wettelijk gezien dient een rekening binnen 30 tot 60 dagen betaald te zijn. Zodra de schuld bij het incassobureau of de deurwaarder binnen komt en er geen eerste herinnering is gestuurd, kunnen wij een pré-incasso brief op maat opstellen. In deze brief word u debiteur gesommeerd om zijn factuur alsnog te voldoen in een termijn van maximaal veertien dagen. Bij deze aanmaning mogen nog geen incassokosten in rekening gebracht worden. Wel word hier vermeldt wat de kosten van een volgende brief zullen zijn.

Minnelijk incasso
Indien de debiteur in gebreke blijft, probeert het Incassobureau uw factuur te innen door met de debiteur in contact te komen via de telefoon, post, online en indien gewenst middels een huisbezoek. In deze fase worden de incassokosten berekend volgens de Wet Incasso Kosten (W.I.K)

Bij het in gebreke blijven
Stelt een incassobureau of deurwaarder vast dat een debiteur na een tweetal aanmaningen in gebreke blijft, dan kan er een gerechtelijk traject op volgen. Een incassobureau zal hier meestal voor kiezen binnen een periode van enkele weken tot enkele maanden. Zij hebben geen wettelijke status en zullen dus altijd bij het in gebreke blijven de factuur doorsturen naar een (gerechts)deurwaarder of jurist. De deurwaarder kan andere wettelijke maatregelen treffen zoals een beslaglegging, maar kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van het gerechtelijke apparaat. De debiteur zal in dit geval worden gedagvaard. Meestal is de zitting binnen een maand.

Gerechtelijk Incasso

Bij het gerechtelijke proces kiest de opdrachtgever ervoor om zijn debiteur voor het gerecht te dagen. Tijdens dit proces word de Debiteur doorgestuurd naar de rechtbank waar zijn openstaande schuld terecht komt bij een gerechtsdeurwaarder. De debiteur hoeft bij een dergelijke zaak niet perse aanwezig te zijn, er mag ook schriftelijk gereageerd worden. In geval van veroordeling dient de debiteur ook de gerechtelijke kosten te betalen.

Deel!