Voordelen incassobureau ten opzichte van een deurwaarder en juristen & advocatenkantoren


Er is de laatste jaren een duidelijke verschuiving in de markt te zien. Sinds de crisis zijn steeds meer deurwaarderskantoren ook minnelijk incasso gaan aanbieden om hun omzet te verhogen. Dit lijkt in eerste instantie aantrekkelijk voor de ondernemer doordat deze het eventueel daarop volgende gerechtelijke traject ook meteen zou kunnen verzorgen.

Gerechtsdeurwaarders zijn ook ondernemers

Waar veel ondernemers echter niet aan denken is dat deurwaarders ook ondernemers zijn. Iedere ondernemer legt de nadruk van zijn bedrijfsvoering altijd op zijn kerntaak. Bij deurwaarders is dit niet het minnelijke, maar het gerechtelijke traject. Wanneer een incassobureau een vordering niet tijdens de minnelijke fase geïnd krijgt zal het beslag moeten laten leggen via een deurwaarder, waar zij niets extra op verdienen. Een deurwaarder zal hier echter alleen maar meer op gaan verdienen. Op een vordering van €100 wordt aan minnelijke incassokosten €40 in rekening gebracht. Wanneer een zaak in met behulp van een gerechtelijk traject beslecht moet worden kan dit enkele maanden (soms jaren!) duren. Het uurloon van een deurwaarder tijdens de gerechtelijke fase is vaak meer dan €100 euro en een jurist of deurwaarder kan vele uren aan een zaak besteden voordat een definitief oordeel wordt uitgesproken, wat ook niet altijd in het voordeel van de opdrachtgever hoeft te zijn.

Minnelijk incasso is de kerntaak van een incassobureau

Zo zal een incassobureau er alles aan doen om de gerechtelijke fase te voorkomen doordat dit hen meer tijd zal kosten en zij er uiteindelijk hetzelfde op verdienen. Voor een deurwaarder is dit een ander verhaal. De minnelijke incassozaken worden gezien als een salesfunnel naar gerechtelijke incassotrajecten.

Een incassobureau heeft niet meer rechten dan iedere burger in Nederland

Dit klopt, maar tijdens de buitengerechtelijke fase geldt dit ook voor gerechtsdeurwaarders en advocaten. Deze moeten zich tijdens de minnelijke incassofase aan dezelfde regels als incassobureaus houden. Hier zijn tegenwoordig de meeste debiteuren ook van op de hoogte. Het enige waar het in deze fase om draait is de efficiëntie waarmee hij ingevuld wordt.

Een gerechtsdeurwaarder maakt niet meer indruk op de debiteur

Het is een feit dat de schrik die een sommatie of aanmaning van een incassobrief steeds minder indruk heeft op de debiteur. Dit geldt echter ook voor incassobrieven van een deurwaarder.
De invulling van het buitengerechtelijke traject wordt dus steeds belangrijker. De focus van het angst inboezemen is verschoven naar het onderhandelen en motiveren van de debiteur tot het voldoen van de factuur buiten de rechter om. In Nederland wordt alsnog 85% van de vorderingen via de minnelijke incassofase betaald. Kijk hier om meer te lezen over de werkwijze van Debita.
Een ander belangrijk feit is dat de klantrelatie verstoord wordt. De toon die u zet door direct een deurwaarderskantoor in te schakelen voor een minnelijk incasso ligt veel zwaarder dan wanneer u een incassobureau inschakelt.
Debita Incasso verwijst in haar laatste aanmaning altijd naar het feit dat zij samenwerkt met een juristen- en deurwaarderskantoor die zij zal inschakelen wanneer de factuur niet op tijd voldaan wordt. Zij werkt hiervoor samen met een juristenkantoor met een slagingspercentage van 94%, wat uitzonderlijk hoog is. Dit juristenkantoor zal echter pas ingezet worden als er echt geen andere uitweg is. Debita Incasso incasseert zelf het grootste gedeelte van haar incassozaken tijdens het buitengerechtelijke traject, namelijk 87%!

Deel!