Hoe werkt Debita

Voor al uw incassozaken, van pré-

incasso tot aan de deurwaarder!

Als eerste wordt de ingediende vordering gecheckt op haalbaarheid. Wanneer de aangeleverde informatie voldoende is om de zaak te openen, wordt binnen twee werkdagen de sommatie verzonden. Wanneer de debiteur reageert op de sommatie zal op beheerste en professionele wijze met hem besproken worden wat de mogelijkheden zijn om zo snel mogelijk de openstaande factuur te voldoen.

Als dit door een negatieve houding van de debiteur niet mogelijk is, zal hij met strengere toon toegesproken worden en zal de druk opgevoerd worden.

Door onze samenwerking met een deurwaarderskantoor zijn wij gerechtigd een deurwaarder in te schakelen op het moment dat een betaling tijdens de buitengerechtelijke fase uitblijft.

Transparant

Wij ondernemen geen stappen buiten de van tevoren gemaakte afspraken om. Verzoeken om betalingsregelingen of gedeeltelijke betalingen worden eerst met de opdrachtgever overlegd. Doordat wij altijd openstaan voor een dialoog, zowel met u als met uw klant, komt u nooit voor verassingen of onverwachte kosten te staan. Ook het eventueel inschakelen van een deurwaarder gebeurt pas na instemming van de opdrachtgever.

Samenwerking deurwaarderskantoor

Door onze nauwe samenwerking met een deurwaarderskantoor dat is aangesloten bij de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), kunnen wij u zowel in het minnelijke incassotraject, als in het soms daarop volgende gerechtelijke traject begeleiden. Deze deurwaarder is belast met onder andere beslaglegging en executie van vonnissen. Voordat wij het gerechtelijke traject starten wordt dit eerst met u overlegd worden en adviseren wij u over de haalbaarheid hiervan.

Persoonlijk incasso

Bij een persoonlijk incasso wordt de brief persoonlijk door een medewerker van ons kantoor afgeleverd aan de schuldenaar. Dit worden ook wel huisbezoeken genoemd. Huisbezoeken hebben zich in het verleden bewezen als een goede methode om een snelle betaling af te dwingen. Bij Debita is het mogelijk om door ons huisbezoeken te laten verrichten, hiervoor moeten wij extra kosten in rekening brengen.

Individuele aandacht

Bij Debita incasso is er tijdens kantooruren altijd iemand aanwezig die op de hoogte is van uw vorderingen. Werknemers van Debita zijn altijd bereid u bij te praten over de stand van zaken. In overleg kunt u kiezen voor een vast contactpersoon.

Verschil gratis incasso en "no cure no pay"

Veel incassobureaus werken met een zgn. ‘no cure no pay’ methode. Dit houdt in dat wanneer de vordering tijdens het buitengerechtelijke traject niet geïnd kan worden, er geen kosten op de crediteur worden verhaald. In de praktijk blijkt echter vaak dat er achteraf alsnog ‘dossier- en administratiekosten’ in rekening worden gebracht. Het grote verschil met ons gratis incasso methode is dat wanneer wij de rekening niet kunnen innen, u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Wanneer de debiteur weigert tijdens het buitengerechtelijke traject te betalen, is de vervolgstap het inschakelen van onze deurwaarder. De extra kosten die hieraan verbonden zijn, worden eerst duidelijk met u besproken. Hierdoor kunt u zelf bepalen of u dit rendabel vindt of niet. Lees meer over deze verschillen in onze blog!