Debita Incasso

Heeft u uw debiteuren al verschillende sommaties en aanmaningen verstuurd maar krijgt u nog geen reactie of betaling? Twijfel dan niet langer en laat Debita Incasso uw factuur alsnog innen. Vanaf het moment dat Debita Incasso uw vordering in behandeling neemt, wordt er een eerste sommatie verstuurd.

Hierna volgen nog twee aanmaningen terwijl er ondertussen op intensieve en innovatieve wijze contact met de debiteur wordt gezocht. Wanneer dit contact wordt verkregen wordt de debiteur verteld welke gevolgen een eventuele gerechtelijke procedure voor hem/haar zou hebben. Eventuele gerechtelijke procedures kunnen volgen binnen 50 dagen na het versturen van de eerste sommatie (in overleg met de opdrachtgever).

Dien hier uw vordering in!

Uitleg gerechtelijk incasso + verhaling kosten

Wanneer de schuldenaar na verschillende aanmaningen en sommaties nog steeds weigert te betalen is de beste optie vaak om een gerechtelijke incasso procedure te starten. In het geval van een gerechtelijke procedure zal de schuldeiser of de advocaat die hij in dienst genomen heeft de rechter vragen om de debiteur te veroordelen om de openstaande vordering en verder gemaakte kosten te voldoen. Wanneer hij in het gelijk wordt gesteld door de rechter, stelt dit de schuldeiser in staat om beslag te leggen op bezit, bankrekeningen of loon om op deze wijze de openstaande vordering te incasseren.

Tijdens deze procedure worden er verschillende kosten gemaakt door de eisende partij zoals bijvoorbeeld griffiekosten. In het geval dat de eisende partij de zaak wint, worden al deze kosten op de schuldenaar verhaald. Wanneer dit niet het geval is, worden de gemaakte gerechtelijke kosten met de schuldeiser verrekend. De kosten die de gerechtsdeurwaarder mag rekenen voor zijn diensten zijn wettelijk vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders welke door de overheid is vastgesteld. Op de website van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) zijn deze tarieven terug te vinden.

DEBITA biedt zijn diensten aan aan de volgende bedrijfstakken

Handelsonderneming

Heeft u een handelsonderneming en zit u met de handen in het haar door grote aantallen debiteuren? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Een gemakkelijke uitkomst is Debita al uw Vorderingen te laten behandelen. Dit kan in de vorm van een jaarkaart of per opdracht.

MKB

MKB’s oftewel middelkleine bedrijven  kunnen hun vorderingen met een gerust hart aan Debita Incasso overdragen. In het geval dat voor u klantbehoud de prioriteit heeft, kunnen wij door op een professionele, maar toch duidelijke manier te communiceren een betaling realiseren zonder verlies van uw klantrelatie.

Eenmanszaak

Voor de meeste eenmanszaken is het belangrijk dat de openstaande facturen zo snel mogelijk betaald worden. Wacht daarom niet te lang met openstaande facturen uit handen te geven aan Debita incasso. Hoe directer het contact, hoe groter de kans op een positief resultaat.

Debita Incasso, uw debiteuren, onze zorg!

ZZP

Heeft u hard gewerkt maar nog niets uitgekeerd gekregen van uw opdrachtgever? Twijfel niet en schakel ons  in, door onze persoonlijke en professionele benadering hoeft u niet bang te zijn uw opdrachtgever als zakenpartner te verliezen. Lijdt de cashflow van uw onderneming onder de wanbetalers? Dan bestaat er de mogelijkheid ons uw gehele debiteurenbestand te laten beheren.